densitet järnklorid

flagnar. Mönstret växer fram successivt. När infärgningen är klar lyfts den av från värmehällen. Köpinfo, kundservice, grafiska tekniker, länkar, catharina Warme-Hellström har bjudit in oss till sin ateljé för att följa hennes arbete i att ta fram en etsning. Är man däremot alltför lätt på handen friläggs inte kopparen helt och etsningsvätskan kommer följaktligen inte åt att etsa linjen. Olika tekniker ställer skilda krav på färgen.

densitet järnklorid

Flatbitning innebär att hela ytor utsätts för etsningsvätskans angrepp utan någon skyddande grund. Plåten placeras varsamt på ett järngaller och hettas försiktigt tills asfaltskornen smält fast. I bilden ser vi hur en gråskala börjar växa fram. Detaljstudie av provtryck 2-5 Detalj - rättvänd kopparplåt. Akvatintskåp - på skåpets botten ligger asfaltspulver som virvlas upp av borstar som roterar när man vevar på veven som sitter på skåpets utsida. Kopparplåten penslas med shellack för att skydda plåtens baksida från att etsas. Närbild av hur skissen förs över till plåten manuellt. Tryckbädden har nästan åkt över till andra sidan. Akvatintetsning Akvatintetsningen är en tonetsningsmetod, det vill säga istället för linjer etsas hela ytor eller egentligen en mängd ytterst små fläckar som för ögat flyter samman till en tonad yta. Provtrycket i grönt nedan kommer så småningom att införlivas i ett nytt konstverk av Catharina. Därefter läggs tryckfiltarna försiktigt på plats ovanpå papperet. Resultat efter rengöring med stålull.