kandidatexamen lund ekonomi

reality användas inom äldreomsorgen? Som revisor kan man specialisera massage lundby sig på exempelvis internationell redovisning eller skattelagstiftning.

Kandidatexamen lund ekonomi
kandidatexamen lund ekonomi

Öppna apotek i lund
Kristina lundberg läkare
Lundby hemsida

Ekonomiassistenten kan även ha som uppgift att ta fram uppgifter på ekonomiska transaktioner till personal eller åt kunder. Nationalekonomer kan även arbeta med biståndsarbete, inom EU-administrationen eller internationella organisationer som exempelvis Världshandelsorganisationen (WTO). Som miljöekonom kan man arbeta på olika institut, privata företag och i konsultbranschen. Fristående skolor som IHM Business School erbjuder också civilekonomutbildningar. Examen: Högskoleingenjör i byggteknik, datateknik, 180 hp, examen: Högskoleingenjör i datateknik. Examen: Kandidatexamen i industridesign, masterutbildning i industridesign, 120 hp, examen: Masterexamen i industridesign. Examen: Civilingenjörsexamen i informations- och kommunikationsteknik. Man kan också välja att läsa ett treårigt ekonomiprogram (180 hp) som leder till kandidatexamen och därefter studera vidare till civilekonom. Maskinteknik, 300 hp, examen: Civilingenjörsexamen i maskinteknik, maskinteknik - teknisk design, 300. Landsting och statliga myndigheter samt läkemedelsföretag är exempel på arbetsplatser för hälsoekonomer. Enligt Jusek arbetar de flesta civilekonomer, omkring 86, inom den privata sektorn, främst inom handeln och industrin. Som civilekonom kan man arbeta inom den privata sektorn, organisationer och föreningar eller inom staten, kommuner och landsting.

Begagnade serietidningar lund
Grand i lund jobb
Nya tingshuset lund
Minigolf lund utomhus