stockholm exergi ägare

gått och bytt namn.

Fortum Värme byter namn till Stockholm Exergistockholm exergi ägare

Stockholm exergi ägare
stockholm exergi ägare

Exergi är arbete (ordnad rörelse) eller förmåga till arbete. . Alltså är exergi något vi måste hushålla med och nyttja på effektivaste sättet. Våra ägare i slutändan invånarna i Stockholms stad och aktieägarna i Fortum vill att parkera astern borås vi förvaltar vårt kapital väl. Det är därför vi hellre använder varmvatten än elektricitet för att värma hus, så att elen kan användas till annat. Fortsätt läsa, mer om Om Stockholm Exergi, stockholm Exergi är samägt mellan Fortum och Stockholm Stad.

Stockholm exergi ägare
stockholm exergi ägare