högsta berget göteborg

Karta över Göteborg med omnejd i 20 blad, skala 1:4 000 : Ramberget - Biskopsgården : Blad N:o 46, upprättad för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 av Andre Stadsingenjören Arvid Södergren Fredberg (1922/1977. 10 År 1949 byggdes ett utsiktsbord med pilar på diverse sevärdheter som kan beskådas från berget. Och så blev det. Under mitten av 1800-talet startades flera projekt för att återplantera träd på Ramberget. Så vi började vandra ungefär halv tre på morgonen, berättar Ellen. Innehåll, ramberget fick sin karaktäristiska form under istiden för 12 000 år sen, och är nu en rest av den bergrygg av röd.

Högsta berget göteborg
högsta berget göteborg

Jag längtade hem för att berätta för alla vad som hände, berättar Sammie entusiastisk. Stora Ramberget består av gnejsgranit och Lilla Ramberget av ögongnejs. I donationstionsbestämmelserna föreskrivs att parken skall förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse på 3 ledamöter och 2 suppleanter. Ramberget fick då planteringar och stängsel utförda, södergatan 12 helsingborg och var därför vid donationstillfället 1906 åtminstone delvis skogbevuxet, men även i behov av gallring. Väl uppe på toppen blev Petra och Ellen förvånade över hur liten yta själva toppen utgör. Det är bara som en liten smal remsa som man kan stå.