vFU portalen umeå

av studenter. Om ansökan beviljas har studenten förtur till VFU inom önskad kommun. Under VFU följer och deltar studenten i det arbete som pågår på förskolan/skolan. . Info till nya studenter, du kommer att under din studietid göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som framgår av din studieplan när du loggar in i Logga in i Skolhuvudmannen bedömer och avgör var den studerande placeras (enligt gällande VFU-avtal). Sista dag att ansöka om förtur är: VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 maj. Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på fyra orter; Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele. Av dessa är Umeå en campusutbildning och övriga distansutbildningar.

Det finns tre sätt att lämna in blanketten om förtur. Det finns olika förtursregler, läs mer i blanketten nedan. Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans kurser och VFU. Kom ihåg att bifoga intyg. Din studiegång, se dina VFU-placeringar under fliken. Vissa programstudenter gör även kursval i studieplansverktyget.

VFU ) utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet. Vfu, regler för praktik och studieresor vid. Umeå universitet Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Vem skall jag tala med Bidrag för resor och boende Var finns. VFU-portalen är en informationsplats för kommuner och stadsdelar i Stockholms län, anställda och studenter vid lärosäten med lärarutbildning. VFU-portföljen är det pedagogiska verktyget för studenter vid Stockholms universitet som läser VFU-kurser.

Kom ihåg att ansöka om Registerutdrag hos polismyndigheten. Det e puben umeå lunch är rektor (eller motsvarande) på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen som avgör om du kan tas emot, inte lärarutbildningen på universitetet/högskolan. Du kan alltså placeras vid olika skolor, fritidshem eller förskolor under din studietid. Ta med utdraget på VFU:ns första dag. Länk till blanketten på polisens hemsida. VFU samt göra ditt ämnesval under fliken Ämnesval.

Verksamhetsförlagd utbildning - Lärarhögskolan - Umeå Verksamhetsförlagd utbildning - Institutionen för

Vemdalen umeå avstånd, Jysk umeå lediga jobb, Boende umeå blocket,