göteborgs universitetsbibliotek biomedicinska biblioteket

områden som strategi, nationalekonomi, redovisning och finansväsen. Arto - finländska artiklar - Referenser till finska tidskriftsartiklar från mitten av 1990-talet, både på svenska och finska. Tidskrifter: Balans 1975-, Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011. Produceras av Consortium of European Research Libraries - cerl disa - katalog över universitetsbibliotekets tryckta samlingar - Uppsala universitetsbiblioteks katalog över stora delar av bibliotekets tryckta samlingar. Historical Abstracts - Referenser till artiklar, böcker och avhandlingar inom historia och närliggande ämnesområden. Riksdagens databas - dokument lagar - Här hittar du dokument och information som gör att du kan följa arbetet i Sveriges riksdag från förslag till beslut. Alla stora dagstidningar och de flesta landsortstidningar finns med.göteborgs universitetsbibliotek biomedicinska biblioteket

V lj vad du vill best lla och var du vill h mta.
F r att l sa inneh llet p denna sida m ste du markera texten du vill ha uppl st och sedan klicka p symbolen som dyker upp bredvid muspekaren.
Följande tabell har aktuella priser och jämför kostnaderna mellan de tre alternativ som finns.

G teborgs universitetsbibliotek : Biblioteken G teborgs universitetsbibliotek - Best ll fj rrl Databaser A- - Uppsala universitetsbibliotek

Göteborgs stadsteater till varje pris recension
Ifk göteborgs matcher kalender
Luciamorgon göteborgs domkyrka

Heritage of the Printed Book Database - Katalog över europeiskt tryck från 1400-talet till 1830-talet. Textböcker och atlaser, Flexibooks, inom både grundläggande och klinisk medicin. Läs mer om kakor. Filmmaterialet kan endast nås från datorer i datasalen i Carolina-bibliotekets C-sal. Omfattar även den samlade produktionen av klassisk latinsk litteratur fram till år 200. Spie ebooks - Artiklar, konferenspublikationer och e-böcker inom optik och fotonik. Brages pressarkiv - Referenser till finlandssvenska dagstidningar. MGG Online - Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) är ett stort tyskt musiklexikon och MGG Online innehåller den andra tryckta utgåvan från.