linköping café vattenpipa

lokaler. Också gästerna bör granskas. Vi är caféet som har det som andra caféer inte erbjuder. Det är kommunerna som har det lokala tillsynsansvaret för att serveringar följer tobakslagens regler om rökfri miljö. På vårt café kan vi erbjuda olika former av vattenpipsrökning, och alla som är intresserade av detta finner någonting av värde hos oss. I årets nationella folkhälsoenkät, har bruket av vattenpipa i Sverige undersökts för första gången. Men så är definitivt inte fallet. Men sex av varandra oberoende studier visar att den som röker vattenpipa löper en fördubblad risk att få lungcancer, jämfört med den som inte röker.

Vilka är sugna på röka vattenpipa med. Cafe vattenpipa / Vänner utan gränser, Uddevalla. 142 likes 97 were here.linköping café vattenpipa

Café vattenpipa Vänner utan gränser. Öppet.00 -.00.

Kammarrätten konstaterar samtidigt att det grundläggande syftet med tobakslagen är att säkerställa att tobak aldrig röks i lokaler där allmänheten har tillträde. Vi ser fram emot ditt besök här på Shish Amore. Den bedömningen ändras inte av de svårigheter vid tillsynen som miljönämnden anför. I den proposition om åtgärder för att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv som nyligen lämnades till riksdagen finns ingenting om effektivare tillsyn. Ökad lungsjukdom, tomas Gars som är överläkare vid medicinska specialistkliniken inom närsjukvården i västra Östergötland, ser en trend att röka vattenpipa bland ungdomar i Motala. Röken smakar dessutom ofta friskt av frukt. Vi vill kunna ge alla en så trevlig och gemytlig upplevelse som möjligt. För närvarande finns det minst 30 ställen i Stockholmsområdet där det röks vattenpipa. Många, särskilt yngre, upplever vattenpipsrök som mindre farlig än cigaretter, konstaterar Anna Lena Persson, utredare på Statens folkhälsoinstitut. Den nuvarande tobakslagen räcker inte till för en effektiv tillsyn av rökförbudet på serveringar. .

linköping café vattenpipa