vart lever röda pandan

2008. Det ena projektet är baserat i Östra Nepal och fokuserar på byggnationen av ett Naturcenter. Det är därför Postkodlotteriet finns. Ett naturcenter som kommer att fokusera på naturvård och hållbar utveckling, läs mer här. Dom hotas på grund av att människorna har dom som husdjur och att vi röjer skogarna dom lever i för att göra plats åt jordbruk. Dom kan väga upp till 3-6kg. WWF-Indien har startat projekt i staten Sikkim, där flera skyddade naturområden ligger och där den röda pandan förekommer i flera av dem. Jättepandans kännetecken: Jättepandan är närmast släkt med björnen och de bästa kännetecknena är pandans svartvita, bevekande och runda kropp och det vita huvudet där öronen och området runt ögonen är svarta.

Visste du att - En nyfödd pandabebis väger cirka 100-150 gram. Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Dessutom finns det ytterligare runt 200 pandor i olika djurparker och forskningscenter där de lever i fångenskap. Kära barn har många namn det officiella namnet är jättepanda, men denna mjuka och fluffiga nalle kallas oftast för det förkortade och enkla namnet panda! Organisationen har bland annat etablerat världens första reservat för skydd av den röda pandan. Fokusområden för arbetet är forskning och övervakning av den vilda röda panda populationen, restaurering och skydd av artens livsmiljöer samt utbildning och hållbar utveckling för lokalsamhällena. WWF Eko, nr 3 2012,.34. Det pågår fortfarande en livlig diskussion om frågan ifall jättepandor och röda pandor är släkt med varandra. Det andra projektet pågår i Västra Nepal där fokus ligger på att utöka bevarande insatserna för den röda pandan till nya områden, läs mer här. Jag tycker att rödpandorna ska finnas kvar för att dom är söta och alla djur förtjänar att finnas kvar. Pandor som lever i fångenskap kan bli upp till 20-30 år gamla. Andra pandor: Kattbjörnen, som även kallas för liten eller röd panda, är ett mycket utrotningshotat djur som lever vilt på Himalaya, i södra delar av Kina och i norra Burma.

Röd Panda eller Kattbjörn « Two Green Spiritsvart lever röda pandan