unga bor hemma

kommer från storstäder och större städer eller har en bakgrund från länder utanför Norden. Det finns många positiva signaler i det här, säger Ingela Gabrielsson. I studien ingår samtliga personer som flyttat hemifrån under perioden och som vid flyttillfället var mellan 15 och 35 år gamla.

Unga bor kvar hemma längre många flyttar inom kommunen
Fler unga bor kvar hemma - Hem & Hyra
Fler unga bor hemma längre Aftonbladet
Allt fler unga bor hemma alarmerande SvD

Rapporten, som publicerades i dag, visar hur gamla unga som flyttade hemifrån var 2013 med hjälp av folkbokföringen.
Nästan var fjärde ung vuxen bor kvar hemma.
När siffrorna räknats upp med hjälp av Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik motsvarar det drygt 260 000 unga personer, av dem skulle 213 000 vilja flytta hemifrån.

I riket i stort vill knappt 40 procent bo i hyresrätt och 35 procent i bostadsrätt. En bidragande orsak till ökningen är att andelen med egen hyresrätt minskat, skriver Hyresgästföreningen på Dagens Nyheters debattsida. Uppskattningsvis 213 000 svenskar mellan 20 och 27 år bor hos sina föräldrar, vilket motsvarar 24 procent av åldersgruppen, visar en undersökning som Skop har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. Ungdomarna tar inte upp frågan frivilligt och föräldrarna är för försiktiga för att ta upp frågan, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson, som tycker att föräldrarna bör ligga på bättre. Nu kräver Hyresgästföreningen en kommunal bostadsgaranti för alla under. Man anpassar sin förväntan till vilket boende det är möjligt att få med en rimlig kötid. Detta beror bland annat på att kvinnor är yngre när de flyttar ihop med en partner än vad män är och att kvinnor i större utsträckning börjar studera vid högskolor och universitet, något som ofta kräver en flytt hemifrån. Kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män. Och även om de yngre, 18-21 år, har det svårt med ekonomin visar siffrorna i Nordeas undersökning att de bör ha gott hopp om framtiden. Nästan var fjärde ung vuxen bor kvar hemma. Att arbeta året efter flytten hemifrån är vanligare ju senare unga flyttat hemifrån.