företagshälsovård helsingborgs stad

län. Arbetsmiljö och psykisk hälsa Take action! Jag tror inte det. Kurserna är inte längre bort än några klick. Här hittar du bland annat forskare, fackrepresentanter, HR-specialister på arbetsmiljö, beteendevetare, attitydambassadörer och frivilligorganisationer och brukarorganisationer. Varje medarbetares agerande är, tillsammans med ledarskapet, av stor betydelse för ett positivt, hälsosamt och stimulerande arbetsklimat. Tanken med det levande uppslagsverket är täcka in dagens tema från en mängd olika vinklar, så att deltagarna vid någon station kan finna svar på de frågor som är aktuella i just deras verksamhet. . Om ett material innehåller asbest är det oftast nödvändigt att göra ett asbestprov för att få ett säkert svar. Från och med 31 mars i år gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket avseende psykosocial arbetsmiljö. Personer som jobbar inom byggbranschen löper stor risk att bli utsatta för asbestdamm. Human, insikt berättar om sin erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet.

Företagshälsa - Capio Cityklinikenföretagshälsovård helsingborgs stad

Läs vad socialdirektören Dinah Åbinger har att säga om inslaget här. Andra har också läst Dolda jobb ska göras synliga HR Projektet Jobbsökarna: Arbetsförmedlare ska leta upp jobben som aldrig blir tillsatta. Välj vad som passar organisationen, chefen och medarbetaren. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen. Feelgood e-learning, på Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Efter avslutad upphandling finns det möjlighet att ta fram information kring lämnade anbud, vilka företag som deltog och vilka som tilldelades kontrakt. Staden får priset för att de lyckats lägga ett starkt fokus på arbetsmiljöfrågor genom att införa en intern utmärkelse för hälsofrämjande arbetsplatser. Resultatet blev att vi införde utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats, med fem olika hälsokriterier som är grundade i de fakta och kunskaper som finns om arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, säger Agneta Kallstenius. Alla sådana här priser bidrar till att sätta vår kommun på kartan som attraktiv arbetsgivare. Allt för att ni smidigt ska kunna skapa en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt kan se sambanden och alltid vara ett steg före. Skåneveckan 2016 samordnas av Region Skåne, nsph Skåne och Hjärnkoll Skåne. Senaste 12 månaderna har det kommit in 3202 upphandlingar i, skåne län.

Helsingborg, stad förnyar förtroendet för Feelgood som strategisk partner i hälso- och arbetsmiljöfrågor on, apr 02, 2014 10:32 CET. Feelgood har tecknat nya avtal gällande företagshälsovård med, helsingborgs stad, Nordvästra Skånes vatten och avlopp samt Helsingborgshem, vilka alla är kunder hos Feelgood sedan tidigare. Helsingborgs, stad har tecknat ett nytt avtal Feelgood gällande företagshälsovård. Avtalet som är ett resultat av en upphandling omfattar samtliga anställda.