volontär kvinnojour malmö

information om volontärskap får du gärna maila till oss så svarar vi så snart vi kan. Anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter kan också vända museiassistent malmö sig till jouren för information och rådgivning. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd. Registrering, för att Malmö Kvinnojours ideella verksamhet ska fungera, behövs telefonnummer och e-postadresser till de som är aktiva i jouren. Som medlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Den som är registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade, begära rättelse samt har rätten att återkalla sitt samtycke när som helst. Atim är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld. Som volontär kommer du även att få handledning och du kommer alltid att ha någon du kan vända dig till om du vill prata om dina tankar och reflektioner. Du mailar oss.

Vi är en professionell jour med spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, stalkning och sexuellt våld. Har du en hemlighet du inte vågar berätta för någon? Atim kvinno- och ungdomsjour erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Vill du hjälpa oss på Kristianstad kvinnojour? Vid en begäran enligt ovanstående kontaktas Malmö Kvinnojours verksamhetsledare. Mottagningen:, e-post: Ungdomsjour, telefon:, e-post. Som volontär hos oss får du: Möjlighet att göra en meningsfull insats. Ungdomsjouren, får du inte ha en partner för din familj? Har du blivit utsatt för sexuellt våld? Vi erbjuder dig ett intressant oavlönat arbete, god gemenskap, trevlig arbetsmiljö och en bra utbildning. Kvalifikationer, vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang i kampen mot våld i nära relationer. Är du orolig över din kropp?

volontär kvinnojour malmö