församling lunds stift

ritningar av arkitekt Axel Lindgren. Den var en gåva av kyrkoherden Kock vars porträtt även finns i kyrkan. Asarums kyrka är en kyrkobyggnad i Asarum i Karlshamns kommun i Lunds stift. Taket är täckt med kopparplåt. Kyrkan, som ligger mitt i Karlshamn, började byggas på 1680-talet och invigdes 1702, med namn efter stadens grundare Karl X Gustav. År 1774 omtalas nya kyrkan vilket kan syfta på en nybyggd sakristia eller korsarm. HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför. Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och har vitputsade fasader med rundbågiga fönster. I kyrkan finns det ett tjugotal träbänkar och altarbord samt altarskrank i trä med knäfall.

Altarskivan är av trä. Närmast koret finns en ljuskrona med åtta ljus från 1797. Gravstenarna på golvet lades dit 1829 men markerar inte några gravplatser utan ersatte ett tidigare trägolv. Vapenhuset omnämns i ett dokument från 1665. Upplysningarna hämtade från MÖrrums kyrka Hitta till kyrkan: Klicka här. Interiört präglas kyrkorummet av ljus och rymd präglad av nyklassicismens stilideal. Den ligger invid Mörrumsån och invigdes 1847. I klockstapeln hänger storklockan, enligt inskription gjuten 1724 och lillklockan gjuten av Anders Wetterholtz 1732.

Lunds stift - Välkommen till Svenska kyrkan Kategori:Församlingar i Lunds stift Wikipedia Kyrkor i Karlshamns kommun Kyrkor i Lunds stift Lunds stift, Svenska kyrkan - Home Facebook Lunds stift - Svenska kyrkans 166 församlingar i Skåne och

Laura lundsgaard instagram
Lunds befolkning
Lunds dans och musikal gymnasium doria