måla om ta bort tapet

du är nöjd med utseendet är det bara att måla direkt. För att få en stadig plattform ska den andra stegen vara en trappstege. Ta bort tapeter, om tapeten sitter dåligt, blöt den flera gånger med varmt vatten. Får du problem med att tapeten sväller och bubblar där spacklet läggs på kan det hjälpa att först grundmåla de utsatta områdena med ett tunt lager Autentico Primer (innan du spacklar). Om fästpapper (det som blir kvar efter spaltning) och eventuell underliggande tapet sitter bra är det bara att måla rätt. Färgen är svår att få bort kan du använda ett färg-borttagningsmedel. Klarar inte tapeten vattentestet bör den tas bort innan målning. Då får du lätt upphöjningar i väggen.

Risken med att måla på tapet är att vattnet i färgen kan lösa upp tapetlimmet, vilket medför att tapeten blir bubblig eller till och med lossnar. Målade väggar som underlag.Ta först bort all gammal lös färg. Vad som fungerar bäst är beroende på tapet, prova dig fram.

Tänk på att ett bra förarbete ger ett bättre slutresultat. Det är svårt att måla på underlag bestående av spånskiva/MDF eftersom trä rör på sig och färgen riskerar att spricka. Inspektera de ytor du ska måla. Förutom dessa åtgärder, som är speciella för varje underlag, ska du ta bort tavelkrokar, väggkontakter m m, samt tvätta väggarna med målarsoda. 2x3x2.3013.80 m7 2x2x2,30 9,20 kvm Summa: 23 kvm 23 m2 delat med 5 m2 4,6 liter färg/strykning.