bostadsbidrag om man bor hemma

regler gäller för huruvida du är ensamstående eller inte, och hur du bor, vare sig det är hyresrätt, bostadsrätt eller småhus. Om du är mellan 18 och 28 år gammal Är det du som ensam måste se till att hyran betalas in till värden varje månad kan du få bostadsbidrag om din årsinkomst är mindre än 86 730 kronor. Du kan som mest få 1300 kronor per månad i bostadsbidrag. Om ni i det här fallet har aktivitetsstöd eller sjukersättning båda två skulle ni som mest kunna få 2 325 kronor var. Bostadsbidrag barnfamilj, högsta bidragsgrundande bostadskostnad, om du har är den högsta bidragsgrundande bostadskostnaden per månad ett barn 5 300 kronor två barn 5 900 kronor tre barn 6 600 kronor, största bostadsyta som ger rätt till bidrag. För att beräkna behöver du fylla i civilstånd, om ni har barn eller inte, månadshyra, bostadsyta och årsinkomst.

Bostadsbidrag för att bo hemma?
Bostadstillägg när man bor hos föräldrar : Övriga
CSN, studielån, studiebidrag, bostadsbidrag - tips och info

Bostadsbidraget är en fallskärm för den som har låga inkomster men ändå måste betala hyra varje månad. Anmäla ändringar och följa upp alla sina ärenden kan man göra antingen under fliken mina sidor på försäkringskassans hemsida, eller via telefon.

Bostadsbidrag FÖR inneboende, du kan inte få bostadsbidrag som inneboende, inte heller om ni delar bostad och du betalar halva hyran! All möjlig information du kan tänkas behöva finns här. Marginalerna är alltså små. Makar och sambor kan inte få bidrag om de tillsammans har inkomster som är högre än 103 720 kronor per. Bostadstillägg om du har aktivitetsstöd eller sjukersättning, om du är beroende av ovan nämnda bidrag men ändå har svårt att betala hyran har du rätt att söka bostadstillägg. Att tänka på Anmäl alla ändringar som skulle kunna påverka bidraget. Du kan söka bidraget om du uppfyller följande krav: du har barn som bor hos dig du betalar mer än 1 400 kronor hyra i månaden ditt hushålls sammanlagda årsinkomst är mindre än 423 000 kronor du bor och är folkbokförd på den adress. Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per månad.