rektor uppsala

ansökningar om medel, peer review, gemensamma doktorsexamina och masterprogram för att nämna några. Har aktivt och framgångsrikt arbetat med såväl forskning som utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt samverkat med det omgivande samhället. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen. Att vara tydliga med kunskapsmålen samt att ha höga förväntningar på våra elever är också viktigt, något som också leder till hög måluppfyllelse. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Rektor HAR ordet, det är en stor förmån för mig att på Vänge skola arbeta som pedagogisk ledare och chef för personalen. Med erfarenhet, kompetens och höga förväntningar ger vi eleverna de förutsättningar de behöver för att nå högt ställda mål och känna glädje i att utvecklas.

Rektor uppsala
rektor uppsala

Universitetsledningen - Uppsala universitetrektor uppsala

Vaxning uppsala, Svandammen 1 uppsala, Ideella organisationer uppsala, Verkstadsgatan 16 uppsala,

Anställningens omfattning: 100, upplysningar om anställningen lämnas av, ann-Sofie Rosenberg, Accord Group Executive Search AB tfn:, e-post: Välkommen med din ansökan senast den, UFV-PA 2017/482. Har ett dokumenterat engagemang i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället. Torsdag till fredag förra veckan, 2223 november samlades nätverket U4 i Göttingen för årets rektorsmöte. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Till Vänge skola är alla elever välkomna, vår gemensamma inriktning är inkludering. Rektor är universitetets myndighetschef och ansvarar för den löpande verksamheten vid universitetet enligt de direktiv och riktlinjer som konsistoriet beslutar. Värna ett brett studentinflytande på alla nivåer, föra en aktiv dialog med studenternas och doktorandernas företrädare samt ha ett engagemang för universitetets studenter och doktorander både i utbildning och studentliv. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. En skola som är speciell med fantastiska elever och kreativa medarbetare med eleven i fokus. Profil, uppsala universitets rektor: är professor med god förankring i det nationella och internationella forskarsamhället och med god kännedom om akademin, statlig verksamhet och samhället i övrigt.

Auktionskammaren uppsala se, Tiden i uppsala November portugal i,