sundsvall uppsala buss

Sveriges främsta och bland världens 100 främsta universitet. Närhet till historiska eller symboliskt laddade platser som Universitetshuset eller Linnéträdgården kan också ha bidragit till att det slutligen skapades en bevarandeplan för vissa gatupartier. 2003 grundades Uppsala internationella gitarrfestival. Man kan paddla i Ekoln eller Fyrisån. Dubbelspåret mellan södra Knivsta kommun och Uppsala C är en flaskhals, speciellt under rusningstid. Som exempel kan nämnas Vasahuset som trots förfrågan om rivning klarade sig undan. Genom själva Uppsala går motorvägen vid Uppsalas östra sida och förbi bland annat Vaksala kyrka.

sundsvall uppsala buss

Utanför staden, i Håga, ligger också Björns hög, en av landets största gravhögar. En musikpub med mycket jazz och blues är Katalin bakom Centralstationen, inhyst i en tegelbyggnad från sekelskiftet, ursprungligen godsmagasin för järnvägen. Näst största läroinrättning är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med sina 3 046 studenter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet/Statens historiska mus. Namnet Uppsala har tillkommit som jämförelse med den tidigare byn Sala (den nuvarande stadsdelen Sala backe ).

Ett familjeföretag med anor.
Redan på 1920-talet rullade våra fordon i trafik.
Sakta men säkert har företaget växt.
Ybuss erbjuder bekväma resor till låga priser.
Våra resor är märkta med Bra miljöval.