startplats göteborg marathon

and returns the same way. Se fullständiga anmälningsvillkor i samband med anmälan. Mer information om detta kommer i tävlingspromemorian i början av oktober. Varje kilometer är markerad med en skylt. Solvikingarnas kansli når du säkrast genom e-post till. Veteraner placeras automatiskt i rätt klass i resultatlistan. Take the chance and become historic.

Det är full klassindelning, dvs 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 osv. Medalj till samtliga fullföljande i varje lopp. Sista anmälningsdag, efteranmälan, efteranmälan kan göras på tävlingsdagen i Friidrottens hus till en högre avgift i mån av plats. 2, the race takes place in October, and is currently the third largest marathon in Sweden. Friidrottens hus (nummerlappar och efteranmälan slottsskogsvallen (start och mål).