dölj gränslinje

miljöledningssystemet. Cpp:234 msgid "Position Report" msgstr "Rapporttid" src/ais. Cpp:256 msgid "Tanker" msgstr "Tankfartyg" src/ais. Cpp:151 msgid "Underway" msgstr "Under gång" src/ais. Cpp:241 msgid "Tug, single" msgstr "Bogserbåt, ensam" src/AIS_Decoder. Vad menas med organisationens syfte? Cpp:215 msgid "Tug, freighter" msgstr "Bogserbåt, lastfartyg" src/AIS_Decoder. Cpp:164 msgid "Reserved 13" msgstr "Reserverad 13" src/ais. Cpp:202 msgid "Reference Point" msgstr "Referenspunkt" src/ais.

Cpp:186 msgid "Military Vessel" msgstr "Militärfartyg" src/ais. Cpp:301 msgid "Distress" msgstr "I nöd" src/ais. Cpp:963 msgid "Finland" msgstr "Finland" src/AIS_Target_Data. Cpp:588 msgid "Right" msgstr "Höger" src/AIS_Target_Data.

Cpp:257 msgid "Tug" msgstr "Bogserbåt" src/ais. Cpp:984 msgid "Iceland" msgstr "Island" src/AIS_Target_Data. Cpp:260 msgid "LE/V" msgstr "LE/V" src/ais. Följande gäller därmed: Där termen ständig förbättring används på egen hand är avsikten att fokusera både på förbättring av miljöledningssystemet och på förbättring av miljöprestanda, utan speciell betoning på någondera. Cpp:2459 msgid "AIS Alert" msgstr "AIS-Varning" msgid "aistargetAlert" msgstr "AIS Fartygslarm" msgid " Silence Alert" msgstr " Tysta larmet" msgid " Acknowledge" msgstr " Kvittera" msgid " Jump To" msgstr " Hoppa till" src/undo.