peter Lundmark umeå

Bottenviken var enligt ryssarna inte i enlighet med Nöteborgstraktaten, och under 1480- och 1490-talen krävde de därför under våldsamma former skatt av invånarna i Kemi, Ijo och Limingo socknar öster om Bottenviken. Resa genom Umeå lappmarker i Vesterbottens län. Uppbörd, utarmning, utveckling: det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark. A b Gallén, Jarl (1968). Rusksele: Lycksele sockens äldsta. Läst b Ortnamnen (på sv-SE). Länsmuseet Västernorrland, Rapport nr hällbygatan uppsalahem 2001:21.

En träkyrka byggdes sannolikt i mitten av 1000-talet på samma plats. 123 Häxprocesser spred sig därefter som en löpeld över landet under de kommande åtta åren, och några norrländska socknar drabbades särskilt under denna period: Härjedalen 166872: Åtminstone åtta avrättade i Lillhärdal. Idag hittar man framför allt härdar, de stenar som begränsade eldstaden i kåtan.

Nolnitti mvg umeå
Pool umeå
Umeå kommun turistbyrå
Musikfestival Umeå

Vagnar och kärror på vägarna blev inte vanliga på vägarna i Norrland förrän på 1600-talet. Där finns ett trettiotal timmerkåtor och ett femtiotal härbren, avsedda att användas av traktens samer i samband med kyrkhelgerna. 12 Bertil Marklund har följt motsvarande förändringar inom lappskattelandet Vuorbejaur i Malå, också han med hjälp av domböcker. 138 Härnösands gymnasium grundades 1658, bland annat i syfte att utbilda samisktalande präster, och Gefle gymnasium 1669. Arkeologi i norr 13: sid. . Besöksadress: Nygatan 40 B, telefon. Det finns vittnesbörd från bland annat birkarlar om att även dessa byar vintertid samlades på större boplatser, åtminstone från Pite lappmark och norrut.

Lovdagar gymnasiet umeå, Umeå gran canaria,