sfi kurser göteborg

som innebär att en vanlig studietakt känns för tung, därför anpassas studietakten. När du är klar med din SFI-utbildning kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera. Välj hur och när du vill studera. Rakaste vägen till jobb går via våra yrkesutbildningar. Vad behöver du komplettera med för att få det jobb du vill ha? Vi erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI och yrkesinriktade kurser. Har du flyttat till Sverige och vill lära dig svenska är det SFI du ska läsa. Se vilken kurslitteratur som gäller på ditt yrkesutbildningar, gå till sidan kurslitteratur. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D).

Folkuniversitetet - kurser, utbildningar och skolorsfi kurser göteborg

Sixt göteborgsvägen, Taekwondo göteborg hisingen,

Syften med Svesam: få grundskolebetyg i svenska, samhällskunskap, matte och engelska få en helt individuellt anpassad studiegång, både vad gäller nivå, uppmärksamhet och studietakt få betyg i gymnasiegemensamma ämnen med handledning och stöd. Flexibla möjligheter i dina studier. SFI (svenska för invandrare) är en grundutbildning i det svenska språket. Svesam är ett kurspaket som vänder sig till elever som saknar betyg på grund- och gymnasieskolan av olika anledningar. På Hermods kan du läsa alla kurser från 1A till. Praktik ingår för att du ska ha den rätta erfarenheten redan när du går ut skolan. Svesam i korthet: Studera i egen takt, studera i liten grupp, få lärare.

Yrkesutbildningar i Göteborg - ABF Vuxsfi kurser göteborg