bibliotek umed tillbaka boknings rum

Whiteboardpennor finns att LÅNA i bibliotekets informationspunkt. Även det sker via Resursbokning i Kronox. Skriv i Informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där. Om du fyller i formulär på sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram.

Mer information om dina rättigheter, dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/gdpr). Personuppgifter på, ett IP-nummer är din unika adress på internet. Om inte bokningen bekräftats inom 15 minuter, kan annan person boka rummet. Göteborgs universitetsbibliotek består av sju bibliotek, ett studietorg och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning eller dyslexipedagog för tillgång till Studion. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats.



bibliotek umed tillbaka boknings rum

Det har blivit vinter, Annie och hennes familj är tillbaka i stan. Stadsbiblioteket i Karlstad är en del av Bibliotek Värmland. Det betyder att ditt bibliotekskort gäller i hela Värmland och.