byggplaner årsta uppsala

om planerna på att bebygga kraftfältet. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna. Ekebyvallen, studenterans IP, nytt kyllager på del av Boländerna 13:2. Kvarteret Fältläkaren, kungsängen 1:8, del av, arne Tiselius. Kvarteret S:t Per, kvarteret Vimpeln, kvarngärdet 60:1.fl. Inte heller han störs av tanken på fler och högre hus i grannskapet. Den där grönytan är inte särskilt rolig. Telefon (kommunens växel, e-post: [email protected] uppsala.se, besöksadress: Verkstadsgatan 3, postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753. Jag tycker ärligt talat att det inte gör så mycket.

Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och ska tillföra något nytt i innehåll, funktion och utformning. Gabriel Butros som driver travkaféet i Årsta Centrum tycker att det är bra att det byggs bostäder på kraftledningsfältet. Inte många människor syns till i Årsta Centrum, men efter en stund stöter vi på Petter Kampe som bor på Murargatan och just har varit och handlat. Att parkerna får vara i fred är viktigt för mig, och på sikt också för mina barn. Jag tycker det är synd att man tar bort grönområden här, och överhuvudtaget i stan. Hur ska det då inte bli i framtiden? Garverigatan, bälinge-Ekeby 1:3, uppdaterad: 9 november 2016. Uppsala 21:20, del av, kvarteret Siv, björklinge IP, fålhagens.

Byggplaner splittrar Årstaborna - Uppsala
Detaljplan etapp 1 Östra Sala backe
Eva Swedenmarks Värld: Jag har låtit mig fångas i den
Lucas County Just another m site
Färdtjänst - Region Gotland