stockholms advokatbyrå anders malmsten ab

fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Stockholms Advokatbyrå AB och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det. Vi kommer på lastbilskörkort lund din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Hos oss får du en advokat eller jurist som är engagerad och kunnig och som hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Stockholms advokatbyrå anders malmsten ab
stockholms advokatbyrå anders malmsten ab

Mer information om detta hitar du på /konsumenttvistnamnden. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Stockholms Advokatbyrå AB (artikel 6 b gdpr att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Stockholms Advokatbyrå AB (artikel 6 c gdpr) eller. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Här finns specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, tvistemål, socialrätt och utlänningsrätt. Vad har du för rättigheter som registrerad? Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Kontakta oss på eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Det kostar 100 kronor att anmäla ett ärende och prövningen i nämnden tar ca 90 dagar. Stockholms Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.