hur kommer vi bo i framtiden

Om fler vill flytta till ABC-staden, går det att bara bygga ut den? Allt som hjälper oss att leva mer miljösmart är en självklarhet i framtida byggen. Det finns visioner om att bygga helt nya städer. Och det finns detaljerade skisser för hur nya städer kan utformas för att vara hållbara. Det finns också mycket att göra rent skattemässigt för att utjämna skillnaderna. När Farzad undersöker framtidens underjordiska hus, uppstår ett problem. Men även andra typer av småskaliga lösningar, exempelvis fiskodlingar eller varför inte insektsodlingar i anslutning till stadsdelar.

Så vill vi bo i framtiden Fastighetstidningen Så kommer vi att bo i framtiden - Uppgång - Sidor - Uppgång Hur kommer vi att bo i framtiden? Helsingborgs, kampsportklubb, kampsport för hela familjen

De smarta tekniska lösningarna för hemmet som att styra temperatur och belysning med mobilen när du är bortrest eller att brevlådan meddelar när posten kommit är redan här och är förmodligen standard inom några. Då tänkte man nog att vi vid det här laget skulle ha hittat lösningar på många miljöproblem. I Göteborg är det mycket som är värt att påverka då det gäller bostadspolitiken. Samma sak med idrottshallar. Den superflexibla lägenheten på 55 kvadratmeter som White arkitekter ritade till bostadsmässan i Linköping nu i höst har fått stor uppmärksamhet. Det byggs också alldeles för lite bostäder. Men hur mycket av det som man spådde för några decennier sedan kring byggande och boende har slagit in i dag? Om vi går samman som hyr och de som har bostadsrätter som sitt boende så kan vi lösa många framtids- och trivselfrågor tror jag. Uppsala har en stark arbetsmarknad och kraftig tillväxt, vilket gör behovet av nya bostäder stort, säger Mats Rönnbo som är utvecklingsdirektör på Skanska och som varit med och tagit fram ABC-konceptet. Det säger även Nina Wittlöv Löfving, som är arkitekt på White arkitekter i Uppsala. Och trä som är betydligt mer klimatvänligt än betong har på grund av reviderade brandskyddsregler gjort comeback även för hus högre än tre våningar. Den gör det möjligt att dela allt från bostäder och kontor till bilar.

Husen är energisnåla, byggda med naturvänliga material och har småskaliga och energibesparande lösningar. Styrningen är som i många andra delar av våra liv att det är av tillgång och efterfrågan. Kontor står i dag tomma i princip 16 timmar om dygnet, kanske kan de användas av exempelvis ett studieförbund om kvällarna. ABC-staden är 500 meter i radie och i den bor 26 500 människor. Eller som dragit ut på tiden. Vi människor gillar ju att försöka förutsäga framtiden.