lund boendeparkering

visar om du får parkera och hur länge. Länk till deras webbplats hittar du nedan under "Relaterad information". Se även vanliga frågor om parkering. Här kan du parkera och ladda under max en timme. Via länken nedan kan du läsa vilka gator som är aktuella och hitta till vår e-tjänst för ansökan. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på!

Boendeparkering i centrala Lund - Trafiklund boendeparkering

Parkeringshus: månadskort, hyra plats, de kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av parkeringsbolaget LKP. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering. Läs mer om våra cookies, kontakt, nyheter och aktuellt. Finns det någon parkering i närheten som är billig? Parkering i parkeringshus eller på privat tomtmark övervakas av olika privata bolag, se kontaktuppgifter på infartsskylt eller parkeringsautomat. Som stöd har Lund, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovprövning, se länk nedan. Om du vill behålla ditt tillstånd för boendeparkering i centrala Lund under 2018, är det dags att förnya din ansökan nu! 1 november, 2017, har du en boendeparkering i centrala Lund? Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och du betalar ordinarie parkeringstaxa. Senast uppdaterat: 16 oktober, 2018.