göteborg mars 2017

man lagt fram i organisationen och därefter tagit beslut på att välja Koha. Bilderna tas från Google Books. Vore intressant att även se vilka funktioner varje bibliotek använder, vilka företag som hostar och hur långt respektive bibliotek har kommit med Koha.

Svenska Kohanätverkets tredje användarmöte i, göteborggöteborg mars 2017

Cirka 13 000 studenter med ett bibliotek, sju anställda på biblioteket. HKR delar BookIT med Kristianstads kommunbibliotek. Det finns frågor kring behov angående meddelandefunktioner och avgifter med mera och hur detta varierar mellan olika bibliotek och typer av bibliotek. Anmälan via: frågor besvaras av Carl Ekvall, VD Medfield Diagnostics AB på eller. Hur delar vi med oss av dokumentation/information om pågående arbete i nätverket? Viktigt att få Libris fjärrlån att kommunicera med Koha men också fjärrlån med de nordiska länder, British Library och den tyska fjärrlånetjänsten Subito.

Göteborg team box
Asiatisk mat centrala göteborg
Spar Hotel gårda Göteborg Sverige