ledsagarservice jönköping

Kjellbergs Minne är en stiftelse i Jönköpingstrakten som erbjuder äldreboende, trygghetsboende, hemtjänst och restaurang. Bambi drivs av målet att skapa möjligheter till bra stöd och strävar efter helhetstänkande. Viktoriagården ska också starta boenden för ensamkommande barn och unga i Järna. Stiftelsen Vidarkliniken bedriver vård och rehabilitering inom. Empowercenter erbjuder kompetensutveckling och handledning för andra professionella enligt en metod som kallas 7tjugo, och driver dessutom öppenvård för ungdomar genom daglig verksamhet och arbetsträning. Målsättningen är att skapa framtidstro och utsikten om att ens liv kan vara meningsfullt och utvecklande även om man lever med funktionshinder.

ledsagarservice jönköping

Linköpings Stadsmission hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer genom. S:t Lukas i Göteborg är till för privatpersoner och anställda som vill ha hjälp att arbeta med sina livsfrågor och psykiska problem, behöver samtal i frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (fsdb Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening. Personer med demenssjukdom kan omfattas av personkretsarna 2 och. Kontakt för hemsidan: Karolina Hammerbo, kom och bowla i Sundbyberg!