stockholm utanför tullarna

denna period. P-huset är utformat så att det känns tryggt och säkert för våra kunder. Mot Solna har Innerstaden landgräns, som följer kommungränsen genom bland annat Hagastaden.

Stockholm, utanför tullarna stockholm - Suburbs Flickrstockholm utanför tullarna

Stockholms skärgård karta utö
Stockholm drottninggatan

År 2017 hade Stockholms innerstad 346 538 invånare, varav cirka 17,2 procent är utrikes födda respektive cirka 21,4 procent med utländsk bakgrund, i jämförelse med Stockholms kommun som ligger på 32,8 procent (utländsk bakgrund). Det är en kreativ och kulturell mötesplats där man kan göra, se, känna, uppleva, skapa eller bara vara. Det byggdes under mark med plats för ca 110 bilar och är centralt beläget i anslutning till Luma Park. I januari 2013 infördes ett motsvarande system i centrala Göteborg. Betydelsen av begreppet inre eller centrala staden har förändrats med stadens expansion över tiden.