malmö mässan

helt eller delvis, för personer, geografiska områden eller jurisdiktioner om vi anser det nödvändigt, när som helst och efter vårt eget omdöme. BWI:s underställda företag är ålagda att skydda din personliga information enligt denna policy. Flygbolag, kreditkortsinstitut och annan tredje part) så kan det även vara så att vi inte kan tillhandahålla dig alla de tillgängliga medlemskapsprogramstjänsterna (t.ex. I det fall att marknadsföringens regler angående behandlingen av din personliga information skiljer sig från denna policy, så gäller marknadsföringens regler före policyns. Om du önskar använda denna funktion så kan du behöva uppge denna individs namn och e-postadress till oss, och du ger oss godkännande att använda denna individs namn och e-postadress för att underlätta skickandet av meddelanden till denna individ (och all personlig information som till. Vi kan meddela dig via postgång, e-post eller telefon, beroende på vad lagen kräver. Du kan även fråga oss om vi innehar personlig information som gäller dig. Information om hur du kan syna din information online finns generellt på Siten eller på det tryckta material där denna typ av personlig information först delgavs. När du ansöker om ett kreditkort från ett av Best Western samarbetsföretag kommer din personliga information att användas och delges till nödvändig tredje part i enlighet med gällande lagar för syftet att avgöra om du är berättigad till kreditkortet och huruvida kreditinstitutet kommer att godkänna. Om du har ett BWR-konto, så får du välja dina kommunikationspreferenser vid den tidpunkt då du blir medlem i BWR-programmet. Du godkänner till exempel att vi samlar in betalningsinformation från dig när du gör en reservation genom BWI:s centrala reservationssystem och att vi får använda och delge den informationen för att genomföra din reservation.

Detta kan till exempel innebära att vi lagrar och använder information om ett hälsomässigt behov som du har delgett oss, för att vi ska kunna ge den informationen till ett licensierat hotell, så att det hotellet sedan ska kunna erbjuda dig ett rum med lämplig. Under särskilda omständigheter så kan ditt godkännande vara underförstått (t.ex. Användningsinformation om dina besök på vår Site mätning och forskning gällande effektiviteten av vår marknadsföring, spårning av sidobesök och vilka vägar besökare tar när de besöker vår Site, hjälper oss att utvärdera och spåra användandet av vår internetbannermarknadsföring på vår Site och på andra hemsidor. BWI försöker inte påstå, och garanterar inte att Siten eller någon del av den är lämplig eller tillgänglig för användande i någon speciell jurisdiktion. Ausgabe des von der. BWI håller på att utveckla en självcertifiering som vi kommer att lägga till utöver principerna i skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, angående notifiering, val, vidarelämnande, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. Läs det kompletta BWR Program Terms And Conditions.

Ändringar till denna policy BWI förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller korrigera denna policy när som helst. Om vi inte kan delge din personliga information till annan tredje part, såsom BWR-partners (t.ex. Om du fortsätter att använda dig av Siten efter ett upphörande av BWR-programmet godkänner du alla handlingar utförda av oss som i enlighet med denna policy rör din personliga information. Hem, besök oss, visa större karta, här finns all praktisk information som du kan behöva inför dina dagar på Malmömässan. Detta nummer identifieras och registreras automatiskt i vår serverlogg när användare besöker Siten, tillsammans med tiden för varje besök och sidan eller sidorna som besöktes. På Industrimässorna träffar du beslutsfattare från hela den tillverkade industrin i Öresundsregionen.

Tågkort malmö helsingborg
Komin malmö