ekonomi uppsala universitet flashback

hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Margareta Uvhagen Antoni, Ellen Leijon och, patrik Armuand med dessa frågor. Om undervisningen, undervisningsformerna varierar mellan olika kurser där du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Under den tredje terminen läser du en kurs i statistik med ekonomisk inriktning samt valfri kurs. Programmet ges i Uppsala. Du kommer också att behöva studera en hel del på egen hand. Termin 4 - 6, du läser kurser inom ditt huvudområde under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Innehållsansvarig: Ellen Leijon 08 december 2017. För att se vilka sidor som är nya eller nyligen uppdaterade listas. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden (90 hp) och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Bitr prefekt kliniska delen neurovetenskap: Lisa Ekselius, chefsadministratör: Lena Karlsson, webbansvarig och kommunikationsfrågor: Cecilia Yates.

( Ekonomie kandidatprogram, HT19 180 HP 100 ) ( Ekonomie kandidatprogram, VT20 180 HP 100 ) Ekonomer finns verallt i samh llet: i stora f retag och i sm, i privata f retag och i den offentliga sektorn, som anst llda, f retagsledare och egenf. Avdelningen f r ekonomi och upphandling ansvarar f r att universitetets samlade ekonomiska redovisning r r ttvisande. V r huvuduppgift r att.

Ekonomi, Ing r som en del av Avdelningen f r ekonomi och upphandling, Uppsala universitet. P avdelningen f r ekonomi och upphandling arbetar Margareta Uvhagen Antoni, Ellen Leijon och Patrik Armuand med dessa fr gor. Avdelningen f r ekonomi och upphandling, Uppsala universitet. Bes ksadress: Dag Hammarskj lds v g 7, 752. Uppsala, postadress: Box 256, 751 05, uppsala.

Salong le roi uppsala, Naturvetenskapligt basår stockholms universitet,

Klicka på namnet för att få fullständig information om arbetsuppgifter och kontaktuppgifter. Kurser inom programmet, termin 1, företagsekonomi A, 30 hp, termin. Prefekt: Finn Hallbök, stf prefekt: Lisa Ekselius, bitr prefekt grundutbildning: Anne-Marie Landtblom. Är du intresserad av revisionsfrågor erbjuds kurser i handelsrätt. Om du är intresserad av organisations- och personalarbete kan du studera beteendevetenskap. Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet. Kontaktperson: Hanna Mörtberg, innehållsansvarig: Maud Tellström. Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier,. Den första terminen läser du företagsekonomi som ger en första inblick i ämnets olika kunskapsområden organisation, ledning och marknadsföring samt redovisning, kalkylering och ekonomistyrning. Vissa kurser ges helt på engelska.ekonomi uppsala universitet flashback

Ekonomi - och personaladministration: Akademiska sjukhuset.
Uppsala universitet anv nder kakor (cookies) f r att webbplatsen ska fungera bra f r dig.
Letar du efter utbildning inom.
Ekonomi, Universitets - h gskoleutbildning.