fyrverkaregatan 8 helsingborg

hemförsäkring. I det fall sökande har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan eller har åberopat oriktiga intyg, så spärras den sökande utifrån gällande regelverk. Du som är kontraktsinnehavare i inredningsbutik vallgatan göteborg annan hyreslägenhet ska intyga att det hyresförhållandet upphört eller kommer att upphöra senast i samband inflyttningsdatum. A-kassa, försäkringskassa, studiemedel, för att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara minst 2 gånger månadshyran.

Du ska ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och stadigvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress. Holgersson 7, randrup 11, eriksson 21, weberg 8, mamudu Moro. Övrig information: Hyresvärden har riktlinjer mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning. Du ska därmed på begäran kunna intyga att äganderätt i annan permanentbostad (bostadsrätt eller villafastighet) upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till inflyttningsdatum.

Hyresvärden godkänner inte kontantutbetald lön. Phone., hobby, attribute. Intyg/utbetalningsplan från Försäkringskassa/A-kassa/CSN ska uppvisas samt kontoutdrag som visar på insatt belopp. Intyg som styrker din inkomst: Inkomsten ska styrkas med nyutfärdat anställningsintyg med uppgift om anställningsform, lönenivå och omfattning samt lönespecifikationer från de senaste 3 månaderna. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras. Borgensåtagande kan inte medräknas. Avvikelser kan förekomma för enskilda lägenheter och framgår i så fall av lägenhetsannonsen och hyreskontraktet. (0 from 0 ) sorted by relevance / date, advanced Search, save as document n a iin platinum, member. First name, last name, birth name, where? Krav som hyresvärden ställer: För att teckna kontrakt ska du ha fyllt. För att bli inbjuden till visning måste du kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande, samt genom intyg kunna visa att inkomsten är varaktig, dvs. Please enter a search string of at least 2 characters.

fyrverkaregatan 8 helsingborg