sdf lundby toleredsskolan

bara råkat passera. In April and September, ten inveterate car drivers employed by the district administration. 64 av de som tillfrågades hade uppmärksammat aktiviteten och ca 60 ansåg att informationen var bra. Flateby södra Sweden, harestad östra Sweden, hammar korsväg Sweden. Lundby, mobility Centre has been operating for more than two years. During 2004, four editions of the newsletter were published in both Swedish and English. Tester verket, Västtrafik och Göteborgsregionens bilägare som bor i området runt stationen visar att utsläpp från äldre bilar utan katalysator är mångdubbelt större än utsläpp Luftvårdsprogram. Välkommen torsdagen den 6 maj till frukostmöte kl på Norra Älvstrandens InfoCenter.

As of December this year there are eleven car-sharing schemes in Lundby. Lösningarna kan vara bilpool, miljöfordon, samordnade godstransporter, cykel och kollektivtrafik till och från arbetet, men också att renovera stockholmshem arbeta hemma en dag i veckan och slippa resan till arbetet. Passa på och kom förbi! In the autumn a further 4000 households were informed about car-sharing schemes and earlier in the spring all Lundby residents found information in their letterboxes at the same time as a bus advertising campaign in Göteborg. On the other hand, teachers interest in teaching more about traffic has not increased much. Bli Sweden, kjell Wassenius m/ Kallhedsvägen 187, Torslanda, Sweden. Lisa Sundell Project manager, Vision.