smärtkliniken lunds universitetssjukhus

minskning är att sjukhuset har köpt in maskiner med ny teknik som gör att personalen på sjukhuset kan ta hand om en del avfall själva. För att komma till någon av våra mottagningar krävs remiss från behandlare. Smärtmottagning Rehabilitering Hässleholm, tel, smärtenheten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. År 2017 genomförde Smärtrehabilitering i Lund 1024 utredningar. .

Forskningen vid SUS, utbildning, vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter från olika vårdutbildningsprogram för till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Jobba hos oss Vill du arbeta med och utveckla smärtutredning, behandling och rehabilitering av vuxna och barn eller ungdomar med långvarig smärta? Vi välkomnar dig och ditt intresse och du får gärna höra av dig. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall. Eftersom hanteringen av smittförande avfall är mycket kostsam har minskningen inneburit besparingar, men de nya rutinerna är också bra ur miljösynpunkt och utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Av dessa gjordes 602 utredningar i team med läkare, fysioterapeut och psykolog.