borgå folkakademi djur

då man ansöker om studieplats inom andra stadiets yrkesutbildning i Finland. Kanske planerar du att starta ett företag inom någon djurbransch eller siktar du eventuellt i framtiden på ett yrke som smådjursskötare eller djurskötare? Människa och djur, eleven lär känna djurarternas historia och betydelse för människan, hobbyverksamhet i anslutning till djur samt djurens roll inkom konst, film, rehabilitering och djur i samhällets tjänst. Studiebesök och praktik, i det mångsidiga studieprogrammet ingår studiebesök samt en tre veckors praktikperiod. Näringslära och utfodring, eleven skall kunna grunderna i näringslära samt rätt utfodring enligt art, ras och individ.

Eleven bekantar sig med djurbranschen och får en inblick i vad det finns för arbete och vad som krävs ute i arbetslivet under våren 2019. Satsa då på Djurvårdslinjen för att få grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet. Ämnen (25 h / vecka bageri stockholmsvägen lidingö - dagsundervisning). Eleven lär sig grunderna i digital fotografering med särskild inriktning på fotografering av djur. Art- och raskännedom, eleven lär sig känna igen våra vanligaste sällskapsdjur, produktionsdjur och hobbydjur. Anatomi och fysiologi, eleven lär sig djurens grundläggande anatomi och fysiologi ur ett jämförande perspektiv. Grunderna i hunduppfostran och inlärning. We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads. By using Twitters services you agree to our. Fokus ligger på våra vanligaste sällskapsdjur, men utbildningen inkluderar också hästar och produktionsdjur. En del ger poäng som kan räknas tillgodo i fortsatta studier, andra ger en bra början på det som kan bli ditt framtida yrkesområde. Cookie Use and, data Transfer outside the.