stockholms kyrkogårdsförvaltning vita boken

med målningar av Kristus och de fyra evangelisterna. Den skänktes till kyrkan 1686. Tavlan är från 1818 och föreställer Kristi gravläggning. På motsatt karlskrona helsingborg km sida är predikstolen placerad. Vid medeltidens början var vattenvägarna Svearikets viktigaste samfärdsled från havet och in mot den rika bygden runt Mälarens stränder. Ursprungligen hade kyrkan också en absid i öster av samma höjd som långhuset. Kyrkans tresidigt avslutade kor byggdes på det medeltida korets plats omkring 1728 som gravplats åt Gabriel Stierncrona och hans ätt.

Publicerat med tillstånd av textförfattaren. Samtidigt byggdes en underjordisk krypta och ett vitputsat vapenhus byggdes till i väster. Bromma kyrka består idag av sju byggnadsdelar; rundhus, långhus, kor, sakristia, gravkor, vapenhus och krypta. På rundhusets södra vägg hänger ett triumfkrucifix från 1400-talets mitt. Under 1100-talets senare del ansågs det nödvändigt att befästa trakten. Rundhusets praktfulla karnissvängda barockhuv med dess åttkantiga lanternin och höga tornspira tillkom 1681.

Brommalandet omges på tre sidor av Mälarens fjärdar och vikar. Långhusets väggar och valv är smyckade med kalkmålningar från 1400-talets slut av Albertus Pictors skola. Sakristians nordvägg vätter nu mot ett åttasidigt gravkor, hasselblad galleri Göteborg krönt av en sluten lanternin. Då uppfördes ett runt borgtorn på Stockholmen och de båda fästningskyrkorna i Bromma och Solna. I kyrkan finns också fler ståtliga epitafier.stockholms kyrkogårdsförvaltning vita boken

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i, stockholms stad.
Begravningslag, kyrkogårdar, gravskötsel, ceremoni.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna begravningsplatser samt för frågor som rör.
I, stockholms stad är kyrkogårdsförvaltningen förvaltare av 11 begravningsplatser.