grundläggande psykoterapiutbildning lund

i fem inriktningar under nuvarande utbildningsomgång: Dessa inriktningar kan variera mellan olika antagningsomgångar men PDT-vuxna, KBT-vuxna och Familj ges alltid. Lund : Magnusson,. Larsson,., Lindén, (2005). Undervisning som lärare kan anges här. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Bidrag till psykologisk teori och praktik. The Therapeutic Relationship in Behavioural Psychotherapy.

Vårdhögskolan lund, Paul lundin,

Clinical supervicion from a developmental perspektive: Research and practice. UHÄ:s tidigare normer) som ger meritpoäng. Observera att handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg för att kunna värderas. Lund : Talley,.F., Strupp,.H., Butler,.F. DSM- the psychiatric bible and the creation of mental disorders.

Grupphandledning med yrkesverksamma i människovård. Denna parallella yrkesverksamhet innebär att den studerande under utbildningstiden måste ha möjlighet att kliniskt arbeta med psykoterapi och psykoterapeutiska arbetsuppgifter. London: Sage Muir-Gray,. Fullständing information om behörighetskrav och urvalskriterier till utbildningen i grundläggande psykoterapi går att läsa i, behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB). Att du under utbildningstiden har uppgifter på arbetsplats/på praktikplats, annan än i egen verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. How to practice teach EBM. The Heart and Soul of Change. New York: Open University Press.