willys 23 Malmö

de nivåer som noterades innan finanskrisen 2008., gissa hur många bbar i jordbruket? Precis som att staden är i förändring så är vi också det.

Här hittar du en återförsäljare nära dig Östraswillys 23 Malmö

Det var huvudbudskapet när LO-ekonomerna presenterade sina Ekonomiska utsikter på tisdagen. Konkursen inleddes nyligen i det 23 år gamla företaget som enligt senast tillgängliga bokslutet hade en omsättning på 5,7 miljoner. Till släppet arrangerade LO även ett seminarium om vad dessa frågor innebär för samhället och fackföreningsrörelsen., minskad egenkontroll, ökad stress och större utsatthet för miljörelaterade risker särskilt för arbetarkvinnor. Bolagets tillgångar låg på 2,2 miljoner kr och soliditeten på knappt tio procent. Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Många arbetar under extremt dåliga arbetsvillkor. Fyra personer har varit anställda i bolaget som gjorde en liten vinst.