abf stockholm kontakttolk

och medlemmar. Validering eller grundutbildning Bedömer ABF Stockholm att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om du antas till utbildningen betalar du samma materialavgift som övriga deltagare samt 500 kr för vägledningssamtalet. Migration för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket.

Hitta din kontaktperson här! Elvira, du når våra medarbetare på elvira Kunskapsutveckling AB genom principen fö eller. ABF Stockholm utbildar kontakttolkar på både grundläggande och avancerad nivå. Du får ett utbildningsbevis då dina kunskaper anses motsvara grundutbildningens examensmål.

Denna kurs är obligatorisk om du vill läsa våra fristående kurser och du måste ha minst 80 procents närvaro för att få intyg. Ingår ej i kursavgiften beställ. Du ska vara aktiv tolk och ha en väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år och gärna några utbildningar/kurser.

Billig parkering stockholm helg
Stockholm båtturer drottningholm

Kontakta oss på mejl, eller. Du når våra medarbetare genom mejl. Efter anmälan kommer du, om ABF malmö konserthuset Stockholm bedömer att du kvalificerar för validering, få en tid för kartläggningssamtal. Det går också bra att mejla. Du får ett kompetensbevis på de delar av grundutbildningen som du kan tillgodoräkna dig. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Anmälan Namn* Förnamn Efternamn Personnummer* Gatuadress* Postnummer* Postort* E-post* Mobiltelefon* Jag arbetar som.* Auktoriserad kontakttolk Grundutbildad kontakttolk Övrig tolk Språk* Jag anmäler mig till kompetenshöjande kurs* Domstolstolkning * Jag har läst anmälningsvillkoren och godkänner att ABF Stockholm behandlar mina personuppgifter Ettårig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest. Antagningsprocess Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt förkunskapstest.