ansökan enskilt avlopp uppsala kommun

Om svaret är ja, specificera Bostad Typ av bostad Antal hushåll Åretruntbostad K om mer bubbelpool/större badkar/jacuzzi att anslutas till avlopp et? Ladda ner exempel på ritning längdsektion (PDF, 1 MB).

ansökan enskilt avlopp uppsala kommunansökan enskilt avlopp uppsala kommun

Så här ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp : Kontakta en entreprenör Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. Enskilt vatten och avlopp, slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och det. Uppsala, vatten som ansvarar för tömning av slam. Vårt laboratorium kan även hjälpa till att ta prover på avloppsvatten och dricksvatten från enskilda anläggningar.

Bostad blocket uppsala, Länsstyrelsen uppsala jakt,

Planerad avlopp sanläggning Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett Avloppsanläggning utan anslutning av vattentoalett Anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning Annat Postadress Telefon Postadress Telefon Telefax E-post Webbplats. Entreprenör ( om känt) Namn Ja Telefon Nej Nej. Vårt laboratorium kan även hjälpa till att ta prover på avloppsvatten och dricksvatten från enskilda anläggningar. Rita in ovanstående uppgifter på PDF:en för hand eller med bildprogram. Bollebygd s k om mun (vxl) k om, k om munkansliet 517 83, bollebygd, ja Fritidsbostad Antal personer Anläggningens uppbyggnad Beskrivning av själva anläggningens uppbyggnad/konstruktion skall bifogas senare i separat handling, Teknisk beskrivning, efter Byggnads- och miljöförvaltningens besök på plats. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Adress, enskilt avlopp, ansökan eller anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14 1(2) Fastighetsägare Postadress Sökande Namn Person/organisationsnummer Adress Anläggning Finns det någon typ av avlopp sanläggning idag? Läs mer om vattenprover. Situationsplan (karta över området din situationsplan ska innehålla uppgifter om fastighetsgränser befintliga och planerade byggnader placering av avloppsanläggning eller sluten tank utsläppspunkt (för markbädd eller minireningsverk) plats för slamtömning vattentäkter och energibrunnar inom 150 meter från den planerade anläggningen närliggande avloppsanläggningar marklutning läget för provgrop. Exempelbilder, ladda ner exempel på ritning tvärsektion (PDF, 1 MB). Uppgiftslämnare: Kundtjänst, redaktör: Sofie Collini, uppdaterad: den. Uppsala, vatten som ansvarar för tömning av slam. Uppsala, vatten ansvarar för tömning av slam.