umeå kommun bygglov

krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. Lovbroschyr (extern webbplats öppnas i eget fönster). Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området.

Bygglov och andra lov - Umeumeå kommun bygglov

Du kan ocks l mna handlingar och ans kan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentr.
Ume r en kulturstad i Europa.
H r finns tv universitet, ett livskraftigt n ringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Ume kommun r regionens st rsta arbetsgivare.
Med gemensamma krafter skapar vi v lf rd och samh llsnytta f r kommunens inv nare.

Festlokal umeå, Jönköpings kommun parkering, Upplands-bro kommunfastigheter ab,

Efter att du har fyllt i hela blanketten med hjälp av datorn kan du granska det du har fyllt i och godkänna att det stämmer. För vårt arbete med ansökan om bygglov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. . Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som KA har gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Tekniska förutsättningar, webbläsare, blankettbanken visas allra bäst i en modern webbläsare, exempelvis de senaste versionerna av Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera eller Safari (Mac). Här finner du samtliga blanketter och tjänster som finns inom din kommun. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. Kontrollansvarig, när du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA).

Friskvårdsbidrag lunds kommun blankett
Studentconsulting umeå
Anläggningsföretag umeå
Länk arkitektur umeå