nya göteborgs bron

processen. Vi kan bygga ny stad på båda sidor om älven. Större påverkan, enligt domen kommer den nya bron minnebära en större påverkan på sjöfarten jämfört med den gamla. För snart ett par år sedan gav miljödomstolen i Vänersborg Göteborgs kommun rätt att bygga en ny bro över Göta älv med en segelfri höjd på 13 meter, jämfört med den nuvarande på 19,5 meter. Nu har man ju två gånger om från centralt håll talat om att det är viktigare med bostäder än med näring. Götaälvbron öppnar idag för i snitt ett fartyg per dygn. Bron byggs mitt i staden och kommer att påverka sin omgivning ja, omgivningarna kommer att förändras helt. Beslutet överklagades till den högre instansen Mark- och miljöverdomstolen av flera Vänerkommuner. Bron skapar helt nya omgivningar i Centralenområdet och Frihamnen vilket ger Göteborg stora möjligheter. Man hade ju hoppats in i det sista på ett annat beslut men jag är inte förvånad, frågan har gått för långt.

Här tar nya Hisingsbron form Göteborgs-Posten - Göteborgnya göteborgs bron

Överklagande av mark- och miljöverdomstolens beslut prövas av högsta domstolen och ska lämnas inom fyra veckor efter miljöverdomstolens dom, det vill säga senast den 1 juni). Så bytte jag till ett namn som visade sig vara min agents första kärlek. Tröttnar du inte själv? Enligt den plan kommunen arbetar efter ska den nya bron över Göta älv stå klar år 2020. Där är man i dag besviken. Snart kommer något från ett annat ställe, då tittar alla dit ett tag. Arbetena på Hisingssidan och i älven har redan påbörjats. Domen som är på närmare hundra sidor slår fast att mark- och miljödomstolens dom med ett litet tillägg. 2021 planeras den nya bron stå färdig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Micke skriver bara på och tittar aldrig tillbaka.