tekniska kontoret jönköping parkering

egen bil utgifter för trängselskatt vid resor till och från arbetet om du har rätt till avdrag för resor med egen bil. När tjänsteresan pågått mer än tre månader medges avdrag för måltider och småutgifter med 30 procent av normalbeloppet. Rättsfall: Högsta Förvaltningsdomstolens dom mål nr 2004-04. Du får avdrag med den faktiska kostnaden för den trängselskatt som har uppkommit det år du har gjort resorna. Krav för avdrag: Att du har rest till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din ordinarie bostads- och verksamhetsort, samt att du även har övernattat.

I tredje hand ska utgiften anses gälla andra privata resor. Den delen av traktamentet som motsvarar de avdragsgilla schablonbeloppen ska du inte deklarera och du ska inte heller göra avdrag, inget avdrag medges för traktamentsersättning som är högre än schablonbeloppen. När tjänsteresan pågått mer än tre månader medges avdrag för måltider och småutgifter med 70 procent av normalbeloppet. Brev, box Helsingborg, paket, carl Krooks Gata Helsingborg, hudiksvall. Brev, box Eskilstuna, paket, careliigatan Eskilstuna, falun. Vid utrikes resa medges avdrag för måltider och småutgifter medges med belopp motsvarande normalbeloppet för respektive land. Från och med inkomståret 2018 kan du göra avdrag för trängselskatt också om du har gjort resorna med förmånsbil. Vaggeryd ligger i norra Småland, bara 20-30 minuter från Jönköping och Värnamo.