bålsta till stockholm c

750 sittande. Efter Hörjelöverenskommelsen övertog AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvaret för den lokala persontrafiken på järnväg inom Stockholms län. Upplevd kvalitet i SL-trafiken hösten 2010. 2002 invigde Lasse Åberg ett museum i Bålsta, Åbergs museum.

År 2006 togs ytterligare en anläggning i bruk utanför Bro, den så kallade Brodepån. Den 10 december 2017 togs en ny linjenumrering i bruk. Det första fyrspåret togs i bruk mellan Årstabron och Älvsjö 1972.

Punktligheten, som mäts i andelen avgångar högst 3 minuter efter och högst 1 minut före tidtabell, var 2009 på 90,4 vilket är sämst bland SL:s olika trafikslag, men samtidigt betydligt bättre än föregående tio. För sträckorna Barkarby- Duvbo samt Tomteboda- Huvudsta inleddes arbetet med en järnvägsplan 2012. Pendeltågssystemet består av fyra huvudlinjer och 53 stationer, och har ca 281 000 påstigande per dag, 1 cirka 85 miljoner resor per år, närmare hälften av Sveriges 193 miljoner tågresor (2012) 2 (tunnelbanans 322 miljoner ej medräknat). 14 Linjeändringar redigera redigera wikitext Nu när Citybanan är i bruk planeras för fler pendeltåg. Mellan åren 19kedde sedan en omfattande utbyggnad till fyrspår. Bålsta station, bussar till och från landsbyggden i, bålsta 310, bålsta station - Krägga (Kyrkcentrum, Västerskogsindustriområde) 311, bålsta station - Skokloster (Häggeby).

SL pendeltåg ersätts med bussar och tunnelbanan mellan.
Stockholm, city och Jakobsberg.
Tågtider med aktuell tidtabell för avgående tåg från.
Bussar till och från landsbyggden i, bålsta 310, bålsta station - Krägga (Kyrkcentrum, Västerskogsindustriområde) 311.