mikael jansson uppsala universitet

the Swedish version is shown. Det händer att doktorander från andra lärosäten och institutioner deltar i mina kurser. Uppdrag, jag har varit utvärderare åt Universitetskanslerämbetet i de nationella utvärderingarna av högskoleutbildningarna i kognitionsvetenskap isotopfördelning bor och interaktionsdesign. Tack alla snälla mänskor som uppmuntrande kommenterat min introduktion i cybervärlden! Bakifrån kanske vore bättre, men jag vill i alla fall säga tack till frisör Iwona och fotograf Karin Englesson. Jag gör inhopp som gästlärare på flera andra kurser. Eklund, Magnus forskare, forskare Ekstedt, Eskil forskare Emanuel, Martin forskare forskare, Ericson, Henrik doktorand, Erikson, Marja forskare, Fredrikson, Jan doktorand, Funke, Michael forskare Fälting, Lars universitetslektor, Glover, Nikolas post doc., Guerrero Cantarell, Rosala forskare, Hagberg, Axel post doc. Senaste kursen var en metodkurs inom ramen för forskarutbildningen i människa-datorinteraktion tillsammans med Mats Lind och Iordanis Kavathatzopoulos.

Micael Jansson - Uppsala universitetmikael jansson uppsala universitet

Betygskommittéer och uppdrag som opponent 2007 Jens Alfredsson, Linköping University, Jonas Moll, Royal Institute of Technology, Stanislav Zabramski, Uppsala University, Ulrik Spak, Uppsala University, Peter Berggren, Linköping University, Ruth Lochan, Uppsala University, Sandra Mattson, Chalmers University of Technology, 2018 - Opponent 2018 Goran Milutinovic, University. Jag har tidigare varit huvudhandledare för Mikael Erlandsson (disputerade maj 2014 och Patrik Stensson (disputerade december 2014 samt bihandledare för Eva Olsson (disputerade 2004 Lars Winkler Petersson (disputerade 2008 Mikael Laaksoharju (disputerade 2014) och Simon Tschirner (disputerade 2015). Jag har utfört motsvarande utvärderingar i Danmark för utbildningarna i kognitionsvetenskap och informatik. Jag är huvudhandledare för Ida Löscher (licentiat april 2016 Anton Axelsson (licentiat maj 2016) och Rebecca Andreasson. By a combination of studies in vivo, on isolated single islets with attached artrioles and in vitro studies we intend to study disturbances in blood flow regulation of islet and white adipose tissue and how to amend these. Jag organiserar och ger regelbundet forskarutbildningskurser i ämnen som situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kognitiva arbetsanalyser. Vi ägnar oss åt både grundforskning och forskning med tillämpningar inom tågtrafiksystemet, sjukvården och vägtrafiken. Förutom obligatoriska grundkurser i människa-datorinteraktion har jag regelbundet haft kurser i kognitiv psykologi, IT-system och männsikor i samspel, samt människan i komplexa system.