stadsborna malmö

och försöka ockupera tre byggnader. 8 I en opinionsundersökning året efter utnämndes ockupationen till en av landets största opinionsbildare. Under ockupationen genomfördes ett antal konserter. Under ockupationen anordnades spelningar med lokala band och många andra aktiviteter. Stridigheter och demonstrationer avlöste varandra även in på nästa år tills man erbjöds nya lokaler. Idag går Norrortsleden strax söder om Häggviks station (där Barbahuset låg) som planerat (se Dennispaketet ). I huset erbjöds bostad åt bostadslösa och ett tillfälligt socialt center startades.

Stadsborna malmö
stadsborna malmö

This subreddit is moderated after the reddiquette and these community guidelines. 45 stadsarkivet helsingborg Kvarteret Kajan skrev sedan i ett öppet brev till landstinget att de skulle "fortsätta driva kampen för hyresrätter och fria ytor där alla är välkomna." och att de ville fortsätta föra en dialog med Landstinget. Posts should target a Swedish audience. 80 av de tillfrågade i en enkät till Lunds invånare ställde sig principiellt positiva. Uppemot 3000 personer ur den intresserade allmänheten besökte den ockuperade fastigheten Kiliansgatan 7 i Lund 31 maj.

Under tiden hade aktivister stått utanför huset och delat ut flygblad som förklarade varför huset hade tagits (franska staten ägde huset och hade låtit det stå tomt i flera år). 31 Den 4 november 10:59 ingrep polisen. Motivering: Framför allt uppgifter om enskilda husockupationer (2011-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor ( gärna som fotnoter ).

Konsert malmö 6 oktober, Hells angels malmö hemsida,