storkyrkan östersund

på Stora Blötan i Södra Sandsjö socken Kronobergs län, död. Han bevistade med tapperhet de båda finska krigen, fälttågen i Norge 18mt i Tyskland 18131814, varunder han deltog i striderna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Johan, till Kopparhult i Hjo landsförsaml. Sergeant vid arméns flottas Göteborgseskader. Kerstin, född Reaby Kontorist. Helena Christina, född 1705, död Börsebo. Gift på Vik med kyrkoherden i By pastorat av Karlstads stift, kontraktsprosten Mattias Leonard Wikland i hans 1:a gifte (gift 2:o Hammar, med Eleonora Sofia Geete, född Sneslingeberg, död på Hammar, dotter av ryttmästaren Gustaf Casten Geete, och Märta Helena Geete född på Bjurkärns bruk. Förs vb) med regementsveterinären Charles Hjalte Lorentz George Harry Humphreys Stålhammar, född i Fort Craig i New Mexico.

Resa linköping östersund, Östersunds fk vs Jönköpings Södra prediction,

TAB 19 Erik, (son av Gustaf. Gift med Elsa Ebba Cremer, född, död 1749, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Cremer, och Elsa Catharina Uggla. Barn: Lilly Sofia Elisabet, född byggmax borås pellets på Skoga, Bexheda förs, Jönk. TAB 72 Carl Gustaf Albrekt, (son av Johan Albrekt, tab 71 född. Dotter av biskopen i Skara Hjalmar Danell och Lydia Maria Margareta Beckman. Gift i nämnda stad med Emma Johansson, född i Kalmar, dotter av skeppstimmermannen Sven Johansson och Margareta Sofia Tell. Bror Nils Gustaf, född i Kristinehamn. Död ogift i Karlstad. Carl Gustaf, född 1697. Gift (27/6)33 på Korpegården i Vedums, socken Skaraborgs län med Ulrika Eleonora Cederholm von Schmalensée, född 1750, död, dotter av löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée och hans 2:a fru Anna Brita Barchia.

Gustav III, född 13 januari död, var Sveriges kung 17711792.
Han var son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, bror.
Vi är stolta över att få högst kundbetyg 4,7.