examen hogskolan borås

som ställts på den examen du avser söka, exempelvis en Kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Information om detta kommer då att redovisas i Diploma Supplement som är en bilaga till examensbeviset. Arbetet kan bygga på ett förslag från ett företag, myndighet eller annan organisation. Läs mer om vad som gäller vid tillgodoräknande). Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga detta hos Överklagandenämnden för högskolan. Ladok Student, saknar du studentkonto eller ansöker om forskarexamen så görs ansökan på särskild ansökningsblankett som rekvireras från examensfunktionen vid Högskolan i Borås eller laddas ner. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Under samma period är hållplats Högskolan indragen. Sidansvarig: Clara Olsson, uppdaterad). Du Careergate och presentera dig och din kompetens för intresserade företag, myndigheter och organisationer i Dalarna. Kontakta din lärare om du är fundersam.

examen hogskolan borås

Vad förväntar sig högskolan av dig? Examensbevisen utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument. I vissa fall kan det förekomma en ersättning för utfört arbete. Ansökan om examen görs via inloggning. För dig med skyddade personuppgifter, du som har skyddade personuppgifter ska kontakta innan ansökan om examens görs. Anledningen till detta är att man först kan gå vidare till nästa nivå i utbildningsstrukturen när man avslutat den förra. För att få ditt examensarbete godkänt är det vissa steg du måste följa och få godkända. Det ska finnas en handledare från Högskolan och i förekommande fall en handledare från företaget/organisationen. Det är alltid en fördel om du själv har någon idé om vad du vill att arbetet ska handla. Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240. Samt ett flertal yrkesexamina.