nya naturreservat uppsala

idag fattat beslut om ett markbyte mellan Naturvårdsverket och Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi. Under måndagens kommunfullmäktige togs beslut om ett nytt naturreservat i Uppsala. Kronparken och Årike Fyris ligger i anslutning till Ulleråker, där kommunen planerar för en utbyggnad av bostäder och samhällsservice. Kronparken har en unik flora av gamla tallar och döda träd som har stor betydelse för en rad insekter och fåglar. Hammarskog är ett uppskattat friluftsområde och kommunens önska är att bevara den särskilda Mälardalsnaturen med variationsrik skog, odlingslandskap och vassrika stränder med dess ekosystem. Nätet av gångstigar och cykelstråk förbättras nu när Kronparken blir naturreservat så att naturen blir mer tillgänglig. De tre naturskyddsområdena är sinsemellan olika. Maria Gardfjell (MP kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, Erik Pelling (S kommunalråd, Johan Lundqvist (MP ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och andra representanter från kommunen finns på plats i Kronparken vid Regementsvägen/Gula stigen.0013.00, lördag 3 februari. Klockan.00 ordnas en halvtimmes guidad tur i Kronparken.

För att kunna bli det, krävs ett genomtänkt och starkt skydd av området, vilket beslutet om att naturreservatet nu ger. Innan kommunen kan fatta beslut om att Hammarskog och Kronparken ska bli naturreservat, behövs ett samråd med markägare och andra intressenter. Telefon:, e-post: Presskontakt, maria Hasselgren, pressansvarig, telefon).

0 delningar, skogsområdet Örnsätra i, uppsala kommun blir naturreservat. Bland annat finns sällsynta arter som aspbarkgnagare, blek fingersvamp, strandskinnlav och grangråticka i områdena. Två nya reservat rapporterades  i Måndags 16/1 2017, Det är följande: smff-8629 Sånkkärret JP80ra.030024.417161 Uppsala län Björklinge. Hammarskog är ett uppskattat friluftsområde med den särskilda Mälardalsnaturen med variationsrik skog, odlingslandskap och vassrika stränder med dess ekosystem.

I området finns flera sällsynta växt- och djurarter, bland annat hackspettar, skalbaggar och svampar. Kronparken kommer inte skadas av att många människor rör sig i skogen, tvärtom. Naturreservatet i Örnsätra, där bland annat en av, linnéstigarna och, jumkilsstigen passerar, kommer bli drygt 17 hektar stort. . Tillsammans omfattar de tre nya naturreservaten 1046 hektar natur, som nu skyddas som gröna oaser för dagens och framtidens Uppsalabor. I takt med att Uppsala växer ökar behovet att skydda antal villor i helsingborg stora naturområden så att också framtida generationer får möjlighet till ett rikt friluftsliv, säger Erik Pelling (S ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Hela området är viktigt för friluftslivet och för fortsatt forskning, undervisning, odling och landskapsutveckling. Maria Gardfjell (MP kommunalråd med särskilt ansvar för natur och miljö i ett pressmeddelande. Smff-8630 Forsvreten JO89vw.931499.798112 Uppsala län Uppsala. Nu genomför vi en kombinerad naturguidning i Kronparken och ett samråd med uppsalabor och sakägare, säger Maria Gardfjell (MP).