daniel Lundqvist Schack

sygehus 1946-49;. 3/3 1916 i Troense, datter af kaptajn Carl M Lolk (død 1943) og hustru Karen. Regiment 1958; generalmajor og chef for region VI og for. I i statens luftfartstilsyn 1949; dansk repræsentant i icao's (International Civil Aviation Organization) råd, Montreal 1951-52; overing. Efter håndværkeruddannelse, gennemgået kunsthåndværkerskolens møbelskole, med afgang 1940; lærer smstds 1942-57; har haft ansættelse hos arkitekterne Mogens Koch, Peter Koch, Palle Suenson; arkitekt.

11/8 1925 i Gentofte, dalter af bankfuldmægtig Ove Bynke (død 1962) og hustru Gurli. I Århus 1945;. 1945, ved centralsygehuset i Nykøbing. Lyzeumsreife ved Haderslev katedralskole; lærereks. Af udvalget for oprettelse af Kbhs Tandlægeforenings tandlægevagt og af tilsynsrådet for samme til 1956; medl. 20/1 1933 i Store Heddinge, datter af parcellist jens Pedersen og hustru Anna Kristine. Stadsarkitekten i Kbh 1925. Fra 1963; direktør i Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia A/S og Baltica-Skandinavia Liv A/S fra 1972. Præsident og leder af kompagniets amerikanske virksomhed fra 1970. Student (Haderslev) 1932; cand. Af bestyrelsen for Mogens Poulsens Mindelegat.

4/7 1916 i Frederikshavn, død 1967, datter af redaktør Herluf Skjerning (død 1940) og hustru Agnes. 1940; ansat i statens kornkontor 1940-50, først som sekretær og derefter sekretariatschef. Medvirkende ved Jørgen Rybner: Lærebog i Svagstrømste-knik; bidrag til Radioteknisk Håndbog 1958 (afsnit om radar, antenner og hyperbelnavigation artikler i Ingeniøren, Elektroteknikeren, Maskinindustrien samt i nordiske fagtidsskrifter.