ume referenser antologie

Umeå universitet. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande. Ibland publiceras sådana bidrag i tidskrifter och behandlas då som en vanlig tidskriftsartikel. Both men were deeply influenced by Origen, and compiled the wellknown anthology of his writings, known as Philocalia (edited. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Observera att e-postadresser som tillhör individer endast ska uppges om innehavaren har givit sitt tillstånd! Uppge namnet på skaparen av illustrationen om annorlunda än författaren. Genom att hänvisa till andras vetenskapliga arbeten ger du stöd och trovärdighet till dina egna idéer.

Länsförsäkringars bank umeå
Perelli bil umeå
Feelgood umeå universitet

Det gör du med en texthänvisning som ofta vävs in i texten. Översatt titel Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör du det genom att skriva översättningen inom hakparenteser direkt efter originaltiteln: rmanis, Uldis. Inom vissa discipliner brukar muntliga och skriftliga källor separeras i litteraturlistan. Om URL:en blir väldigt lång kan det räcka med att uppge tidningens URL exempelvis. lang/didaktik (Hämtad ) Om artikelförfattare saknas skriv istället artikeltiteln först: Pink Floyd. Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som en bild på internet, oavsett ursprungligt medium. Hör med din handledare för att få veta vilken stil som används inom ditt ämne.